Uffici per tribù di lavoratori nomadi (Abrahams Crielaers).